SHOW SIDEBAR
Lotus Dzi Bead Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Hạt Dzi Hoa Sen đại diện cho việc vượt qua những khó khăn hoặc thử thách tồi tệ nhất trong cuộc sống. Hoa sen phát triển mạnh và phát triển trong một số điều kiện bẩn thỉu nhất. Các điều kiện có thể giết chết các loài hoa loa kèn và hoa khác. Hoa sen nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống có thể phát triển và thịnh vượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hạt đá dzi hoa sen được tin là sẽ giúp chủ nhân mang lại bình an trong cuộc sống. Nó cũng sẽ bảo vệ chủ nhân của nó khỏi tất cả các loại tiêu cực và linh hồn xấu xa. Giữ cho họ được yên bình mọi lúc. Nó thanh lọc trạng thái tinh thần của chủ nhân và khai sáng sự hiểu biết của họ về Phật giáo.

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published