SHOW SIDEBAR
Guanyin Dzi Bead Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Guanyin Dzi Bead được vinh danh khắp Đông Á. Hạt dzi này được liên kết với Bồ tát Quán Thế Âm. Hạt Guanyin dzi được cho là giúp mang lại hòa bình và hòa giải cho cuộc sống của chủ nhân, đồng thời ban cho họ sự bảo vệ và thịnh vượng. Nó cũng sẽ mang tình yêu vào cuộc sống của họ và loại bỏ những trở ngại. Hạt này được gọi là “vật chứa trường thọ” vì khả năng kéo dài tuổi thọ và tăng cường sự giàu có của chủ nhân.

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published