SHOW SIDEBAR
Obsidian Healing Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Obsidian là một viên đá bảo vệ mạnh mẽ với khả năng tăng cường sự thật mạnh mẽ. Một trong những sức mạnh chính của obsidian là nó tạo ra một lá chắn mạnh mẽ chống lại sự tiêu cực, ngăn chặn các cuộc tấn công tâm linh và hấp thụ tất cả các năng lượng tiêu cực từ môi trường xung quanh nó. Nó thậm chí sẽ rút ra và hấp thụ căng thẳng và căng thẳng tinh thần từ người mặc. Nó kích thích sự phát triển ở mọi cấp độ cho người đeo, thúc giục họ khám phá những điều chưa biết và thậm chí mở ra những chân trời mới cho họ. Nó mang lại sự rõ ràng cho tâm trí của người đeo và xóa tan sự nhầm lẫn. Nó giúp người đeo biết họ thực sự là ai. Obsidian hóa giải những bế tắc cảm xúc và những tổn thương trong quá khứ. Và thúc đẩy phẩm chất của lòng trắc ẩn và sức mạnh.

TAGS:

SHARE:

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published