SHOW SIDEBAR
Moonstone Healing Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Trong Ấn Độ giáo, người ta tin rằng tinh thể đá mặt trăng là tia sáng của ánh trăng ở dạng rắn. Đá mặt trăng đào được cho là một viên đá có thể cải thiện cách bạn nhìn nhận bản thân và tăng cảm giác tích cực về giá trị bản thân. Nó hỗ trợ người đeo đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc sống. Nó giúp họ trong giấc mơ sáng suốt, và cho phép họ hiểu rõ hơn, ghi nhớ và giải thích giấc mơ của họ. Nó có thể làm cho người đeo trực quan hơn và cải thiện sự hiểu biết cũng như kết nối của họ với cõi tâm linh. Đá mặt trăng cũng được biết là mang đến sự bảo vệ tâm linh và loại bỏ những năng lượng xấu xa và luân xa tiêu cực khỏi cuộc sống của người đeo. Và được kết nối với luân xa vương miện.

TAGS:

SHARE:

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published