SHOW SIDEBAR
Lava Rock Healing Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Đá dung nham được cho là một loại đá nối đất giúp tăng cường kết nối của người đeo với đất mẹ. Nó chứa một năng lượng làm dịu mạnh mẽ giúp làm dịu và thư giãn tâm trí và suy nghĩ của người đeo. Và mang lại sự cân bằng cho cảm xúc của họ. Nó xua tan lo lắng, sợ hãi và lo lắng. Nó mang lại cho người đeo sức mạnh và lòng dũng cảm, cho phép họ ổn định qua những thời điểm thay đổi và khó khăn. Nó cung cấp hướng dẫn và hiểu biết trong những tình huống mà họ có thể cần lùi lại một bước. Nó là một hòn đá làm dịu giúp ngăn cản sự tức giận và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong hành vi. Vì loại đá này được sinh ra từ năng lượng của lửa thô nên nó thường tượng trưng cho sự tái sinh và loại bỏ những cảm xúc không mong muốn. Cuối cùng, đá dung nham là tuyệt vời cho những khởi đầu mới hoặc những thay đổi căn bản.

TAGS:

SHARE:

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published