SHOW SIDEBAR
Fluorite Healing Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Fluorite được cho là một loại đá làm sạch và ổn định hào quang của người đeo. Nó hấp thụ và trung hòa năng lượng tiêu cực và căng thẳng. Nó làm tăng đáng kể sự tập trung, sự tự tin và hỗ trợ người đeo đưa ra quyết định. Nó thúc đẩy sự tích cực trong cuộc sống hàng ngày của họ. Nó cân bằng năng lượng của họ, đồng thời cải thiện sự phối hợp cân bằng về thể chất và tinh thần của họ.

TAGS:

SHARE:

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published