SHOW SIDEBAR
Clear Quartz Healing Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Thạch anh trong suốt thường được gọi là "thầy thuốc bậc thầy" của vương quốc khoáng sản. Nó được cho là khuếch đại năng lượng thể chất và tinh thần của người đeo, đồng thời khuếch đại ảnh hưởng của những viên đá khác gần đó. Nó hấp thụ, lưu trữ, giải phóng và điều chỉnh năng lượng. Và rút ra năng lượng tiêu cực của tất cả các loại. Nó cân bằng và hồi sinh các mặt phẳng thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh. Nó làm sạch và tăng cường các cơ quan và cơ thể tinh tế. Và hoạt động như một chất tẩy rửa tâm hồn sâu thẳm, kết nối tâm trí của bạn với chiều không gian vật lý. Nó tăng cường khả năng tâm linh của người đeo và giúp họ tập trung. Mà mở ra những ký ức bị lãng quên. Thạch anh trong suốt kích thích hệ thống miễn dịch, đưa cơ thể về trạng thái cân bằng và hài hòa. Và căn chỉnh tất cả các luân xa.

TAGS:

SHARE:

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published