SHOW SIDEBAR
Cinnabar Healing Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Cinnabar được cho là có đặc tính siêu hình mạnh mẽ. Và được gọi là "viên đá đột phá" vì nó tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong cuộc sống của người đeo. Năng lượng của viên đá này được cho là sẽ hướng dẫn người đeo vượt qua những tình huống khó khăn. Giúp họ ổn định tinh thần và thư giãn khi các vấn đề dường như quá sức. Nó được cho là có lợi trong việc tạo ra của cải bằng cách giúp quản lý tài chính và giúp các thương gia tăng lợi nhuận. Cinnabar cũng có thể giúp những người tìm thấy tình yêu nếu được đặt trên giường khi họ ngủ. Kích thích chuyển hóa tâm linh. Thể hiện năng lượng tinh thần. Tạo điều kiện cho khả năng thay đổi hình dạng. Kích thích nhân phẩm, sức sống và sức mạnh. Hỗ trợ những người làm công việc cộng đồng. Và giải phóng những cảm xúc tiêu cực không được thừa nhận.

TAGS:

SHARE:

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published