SHOW SIDEBAR
Blue Lace Agate Healing Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Mã não ren xanh được cho là một loại đá mạnh mẽ mang lại cho người đeo cảm giác bình yên sâu sắc. Nó có năng lượng tâm linh và chữa bệnh mạnh mẽ, có khả năng điều trị các nhu cầu về cảm xúc, thể chất và tinh thần của người đeo mọi lúc. Nó giống như ánh sáng thiên thần là một năng lượng rung động cao giúp tẩy sạch sâu những chấn thương cảm xúc và tất cả những năng lượng tiêu cực khác bị mắc kẹt trong hào quang của kiếp trước của bạn. Nó rất tốt để điều trị trầm cảm, cải thiện các mối quan hệ, giảm lo lắng. Và khi được sử dụng trong thiền định, nó đưa người đeo đến những cõi ánh sáng cao hơn, đồng thời kết nối họ với người hướng dẫn tâm linh của họ, giúp chữa lành những nỗi sợ hãi, tổn thương và trầm cảm đã có từ trước trong con người họ. Mã não ren xanh cũng có khả năng tuyệt vời để loại bỏ các khối năng lượng và cho phép chúng ta phát triển không bị cản trở bởi nỗi sợ hãi.

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published