SHOW SIDEBAR
Aventurine Healing Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Aventurine được biết đến như là viên đá của sự thịnh vượng, bởi vì nó mang lại phẩm chất lãnh đạo và sự quyết đoán ở mọi người và khuyến khích sự kiên trì. Nó giúp người đeo thấy rõ các lựa chọn thay thế của họ đối với các tình huống và kết quả có thể xảy ra đối với các lựa chọn thay thế này. Nó thúc đẩy lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và cảm giác hạnh phúc. Nó ổn định trạng thái tinh thần của người đeo, kích thích nhận thức của họ và tăng cường khả năng sáng tạo và sự khéo léo của họ. Aventurine cũng được biết đến với đặc tính làm dịu giúp xoa dịu người đeo khi họ cảm thấy tức giận hoặc khó chịu. Và thúc đẩy quá trình tái tạo của tim.

TAGS:

SHARE:

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published