SHOW SIDEBAR
The Gems of the Himalayas Collection - Mantrapiece

Bộ sưu tập Gems of the Himalayas cung cấp một loại Himalayan Japamala đặc biệt, thứ thực sự cho phép bạn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác và của chính bạn. Sở hữu một chiếc japamala đẹp, truyền thống và nguyên bản được vận chuyển trực tiếp từ dãy Himalaya ở Ấn Độ.

Mỗi chiếc Japamala Himalaya này đều được làm thủ công bởi những người phụ nữ vùng Himalaya ở Ấn Độ, những người sống dưới mức nghèo khổ. Và vì vậy, mỗi món japamala mà chúng tôi bán ra sẽ giúp những người phụ nữ này kiếm được một mức lương xứng đáng và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.