SHOW SIDEBAR
What are Tibetan Malas? - Mantrapiece

Ý nghĩa của từ Mala

Từ mala bắt nguồn từ tiếng Phạn "Japmala", có nghĩa là "vòng hoa". Ở Tây Tạng, một chuỗi hạt được gọi là Threngwa. Những chuỗi hạt Tây Tạng này được sử dụng để theo dõi các câu thần chú được đọc thuộc lòng, tụng niệm hoặc lặp đi lặp lại trong đầu và thậm chí đôi khi là tên của các vị thần. Chuỗi hạt Tây Tạng cũng có thể được gọi là chuỗi hạt cầu nguyện Tây Tạng hoặc tràng hạt Tây Tạng. Chuỗi hạt Tây Tạng cũng rất giống với các dạng chuỗi hạt cầu nguyện khác được sử dụng trong các tôn giáo khác trên thế giới.


Công dụng truyền thống của Malas Tây Tạng

Trong Phật giáo Tây Tạng, theo truyền thống, người ta sử dụng chuỗi hạt có tổng cộng 108 hạt. Những chuỗi hạt này thường có một hạt ba lỗ lớn hơn được gọi là hạt “đạo sư” hoặc hạt “Phật”. Thông thường, chuỗi hạt 108 hạt của Tây Tạng sẽ có các hạt bổ sung được gọi là "hạt đánh dấu", chia chuỗi hạt thành các góc phần tư, tạo thành tổng số 108 hạt đếm được. Những hạt đánh dấu này có thể được tính hoặc không. Điều này phụ thuộc vào việc mỗi hạt đánh dấu có chiếm một trong số 108 hạt hay không.


Công dụng hiện đại của Malas Tây Tạng

Hiện nay, malas Tây Tạng đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới, và đã trở thành một xu hướng thời trang đang phát triển và là cảm giác đối với nhiều người trên con đường tâm linh. Và vì vậy, không giống như cách sử dụng truyền thống của chúng, chúng không còn chỉ được tạo ra và sử dụng để trì tụng thần chú, thiền định và tập trung nhận thức. Nhưng đã phát triển thành một loại phụ kiện thời trang có thể góp phần vào cuộc sống của người đeo, thông qua các đặc tính chữa bệnh siêu hình do pha lê và đá quý mang lại. Và cả những cảm giác hứng khởi, niềm vui và sự bình yên từ ý nghĩa tượng trưng của tinh thể, đá quý, hạt giống và gỗ.

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published