SHOW SIDEBAR
Tortoise Dzi Bead Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Con rùa là một con vật gan dài trong số các loài động vật. Trên thực tế, đây là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn - rằng chúng ta có thể sống một cuộc sống lâu dài và thịnh vượng. Đây chính xác là những gì mà Tortoise Dzi Bead được cho là ban cho chủ nhân của nó. Nó thúc đẩy tuổi thọ, sức khỏe tốt và ý chí. Điều này củng cố quyết tâm của chủ sở hữu, giúp họ đạt được nhiều thành tựu hơn. Nó cũng sẽ bảo vệ bạn khỏi bệnh tật do linh hồn ma quỷ gây ra và thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh chóng trong trường hợp bạn bị ốm. Rùa cũng là một sinh vật khôn ngoan, và như vậy, hạt dzi rùa cũng mang lại thuộc tính này cho chủ nhân của nó.

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published