SHOW SIDEBAR
Tiger Teeth Dzi Bead Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Hạt Dzi Răng Hổ chứa năng lượng mạnh mẽ. Trên thực tế, nó là một trong những hạt dzi duy nhất có khả năng tiêu diệt nỗi sợ hãi của bạn. Cho phép bạn yên tâm và mức độ tập trung cao độ hoàn toàn không bị cản trở bởi nỗi sợ hãi của bạn. Và kết quả của thuộc tính tiêu diệt sợ hãi này là nó khuếch đại đáng kể sự tự tin của bạn, đồng thời phát triển lòng can đảm và sức mạnh bên trong của bạn, cho nhiệm vụ sắp tới và sắp tới.

Chuỗi hạt dzi răng hổ cũng giúp bạn loại bỏ từng trở ngại khó khăn mà bạn gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, bằng cách ban phước cho bạn may mắn và thành công. Một trong những thuộc tính có giá trị khác của nó là nó giúp các doanh nhân chiến thắng các đối thủ cạnh tranh, mở ra những cơ hội thành công mới, đồng thời loại bỏ mọi trở ngại cản trở con đường thành công của họ. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu bạn tặng hạt này cho một đứa trẻ, nó sẽ bảo vệ chúng khi bạn không thể.

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published