SHOW SIDEBAR

Hạt dzi kinh luân hoạt động giống như khi quay kinh luân. Ở Tây Tạng, người ta tin rằng chuyển bánh xe cầu nguyện cũng giống như tụng kinh, đó là cách tốt nhất để sám hối những hối tiếc trong quá khứ, loại bỏ mọi vận rủi và tích lũy công đức. Người ta tin rằng bánh xe cầu nguyện hạt dzi hoạt động theo cách tương tự như bánh xe cầu nguyện, ban cho chủ nhân của nó những công đức và đức hạnh.

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published