SHOW SIDEBAR
Four Eye Dzi Bead Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Chuỗi hạt Dzi Bốn mắt được biết đến và được cho là "Vật phẩm trường thọ''. Người ta nói rằng chuỗi hạt này ban cho chủ nhân của nó sự bảo vệ của bốn cực của thế giới, giúp loại bỏ những chướng ngại vật, bảo vệ khỏi những lời đàm tiếu và vu khống, giúp thăng tiến sự nghiệp, đạt được kiến ​​thức và mở rộng trí tuệ. Chuỗi hạt dzi bốn mắt tượng trưng cho bốn vị thần chính của Phật giáo - Quán Thế Âm, Văn Thù, Địa Tạng và Đại Thế Chí, và giúp bạn nhận được sự trợ giúp của họ. Nó xua đuổi tà ma và cuối cùng diệt trừ đau khổ.

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published