SHOW SIDEBAR
Five Bats Dzi Bead Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Năm con dơi dzi hạt mang lại cho chủ nhân của nó sự may mắn lạ thường và một cuộc sống đầy những sự kiện và cơ hội kỳ diệu. Hơn nữa, con dơi là một biểu tượng của sự giàu có, cũng có thể được sử dụng để có được sự giàu có và thịnh vượng. Cũng cần nhắc lại rằng trong tiếng Trung, năm hạt dzi dzi được gọi là “u fu” - có nghĩa là "hạnh phúc bậc ba" hoặc hạnh phúc trọn vẹn.

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published