SHOW SIDEBAR

Hạt dzi tám mắt được cho là một hạt dzi ma thuật mang lại sự hài hòa và bình yên cho cuộc sống của người sở hữu nó. Nó bảo vệ chủ nhân khỏi thiên tai, tai nạn, thiên tai và thảm họa. Tượng trưng cho sự phong phú trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Thu hút của cải vật chất và tinh thần. Những người theo đạo Phật tin rằng nó tượng trưng cho những món quà mà các cư dân trên thiên đường đã mang đến cho Đức Phật Gautama sau khi ông đạt được giác ngộ tâm linh. Họ cũng tin rằng hạt này đã hấp thụ sức mạnh của tám vị đại bồ tát, những người bảo vệ tám hướng chính. Và đại diện cho Tám biểu tượng tốt lành của Phật giáo được cho là sẽ bảo vệ chủ nhân rất nhiều.

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published