SHOW SIDEBAR
Bodhi Tree Dzi Bead Properties, Meanings and Powers - Mantrapiece

Bồ đề là tên của cây mà Siddhartha Gautama được cho là đã đạt được giác ngộ. Bồ đề Dzi hạt là hiện thân của sự rộng lượng, dịu dàng, ấm áp, lòng thương xót và tình yêu của Đức Phật. Điều đó thể hiện bên trong bạn một điều tuyệt vời cho những người xung quanh và cho chính bạn. Và, như bạn có thể biết, chính tình yêu này đã giúp chúng ta đạt được những điều không thể đạt được.

Hạt bồ đề dzi sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi tai họa và bất hạnh ở mức độ cao nhất. Nó cũng sẽ loại bỏ những nghi ngờ đang đeo bám tâm trí bạn và những trở ngại mà nếu không bạn sẽ phải đối mặt trong suốt cuộc đời, đưa bạn đến sự an toàn. Hạt bồ đề dzi được cho là có hiệu quả nhất khi được sử dụng bởi các sinh viên cũng như những người dự định trình bày một dự án với người lãnh đạo của một tổ chức hoặc một nhà đầu tư. Người ta cũng cho rằng hạt này sẽ mang lại sự tự tin rất lớn cho chủ nhân của nó và tăng cường sức mạnh nội tại của họ, giúp họ rất quan tâm đến bất kỳ vấn đề nào họ đang tham gia hoặc nỗ lực mà họ đang thực hiện.

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published